Geowłóknina

Geowłóknina GEO-PROTEX

 

Produkowana jest na bazie wysokowytrzymałego włókna poliestrowego z dodatkiem komponentów które poddane zostały kilkukrotnie procesom igłowania i zgrzewania termicznego (kalandrowania). Dzięki wysokiej wytrzymałości oraz swoim właściwościom znajduje szereg zastosowań budowlanych, przydomowych i ogrodniczych. Jako jej podstawowe funkcje można wymienić:

 • •   tworzy warstwy separujące miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów;
 • •   zapobiega migracji cząsteczek gruntu, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ wody oraz gazu;
 • •   ma znaczący wpływ na oszczędność kruszywa;
 • •   utrzymuje wyższe zagęszczenie dając wyższą nośność i ograniczenie koleinowania dróg;
 • •   poprawia mrozoodporność podłoża;
 • •   wzmacnia i stabilizuje podłoża np. nasypów, dróg, podjazdów, parkingów;
 • •   odprowadza wodę i ścieki w składowiskach odpadów;
 • •   zapewnia długotrwałą ochronę geomembran i filtrów para-przepuszczalnych przy budowie składowisk     odpadów, tuneli i zbiorników wodnych;
 • •   idealnie filtruje wodę;
 • •   ochrania folie oczek wodnych oraz basenów przed przebiciem;
 • •   tworzy doskonały system drenażowy.

 

Geowłóknina Geo-protex dostępna jest w następujących gramaturach:

 • P-300 (300 gram/m2) szerokości 1,6m i 2m
 • P-400 (400 gram/m2) szerokości 1,6m i 2m
 • P-500 (500 gram/m2) szerokości 1,6m i 2m
 • P-600 (600 gram/m2) szerokości 1,6m i 2m

 

zobacz w naszym sklepie

 

geowłóknina

geowłóknina

geowłóknina

struktura